خطر مصرف داروهای تقویتی که کورتون دارند و باعث سیاه شدن استخوان می شوند.
30 مرداد 1400
مصرف داروی عضله ساز درست است یا خیر؟
30 مرداد 1400

نتیجه 9 ساله تعویض مفصل شانه پس از نکروز آوسکولار سر بازو (AVN) – ورزشکاران لطفا داروی بدنسازی نخورید.

نتیجه 9 ساله تعویض مفصل شانه پس از نکروز آوسکولار سر بازو (AVN) – ورزشکاران لطفا داروی بدنسازی نخورید

دیدگاهتان را بنویسید