آیا می توانیم با یک دستگاه و یا استخر آب، کار فیزیوتراپیست ها را انجام دهیم؟
30 مرداد 1400
 آیا پس از فیزیوتراپی شانه باید MRI مجدد بگیریم یا خیر؟
30 مرداد 1400

نقش فیزیوتراپیست ها و نیز حرکات درمنزل پس از جراحی های شانه

نقش فیزیوتراپیست ها و نیز حرکات درمنزل پس از جراحی های شانه

فوق تخصص جراحی شانه دکتر مرتضی نخعی

دیدگاهتان را بنویسید