نتیجه ۹ ماهه تعویض مفصل شانه
31 مرداد 1400
تعویض مفصل شانه برای شکستگی نوع head splitting
31 مرداد 1400

ترمیم شکستگی توبروزیته بزرگ سر بازو که یک قطعه از آن داخل سر فرو رفته

 ترمیم شکستگی توبروزیته بزرگ سر بازو که یک قطعه از آن داخل سر فرو رفته بود‌. ترمیم فقط با نخ و بدون وسیله فلزی بود.

دیدگاهتان را بنویسید