فیلم جراحی رسوب کلسیم در شانه به روش آرتروسکوپیک
31 مرداد 1400
تعویض مفصل شانه برای شکستگی خرد شده سر استخوان بازو
31 مرداد 1400

دررفتگی قدامی شانه همراه با شکستگی توبروزیته بزرگ

دررفتگی قدامی شانه همراه با شکستگی توبروزیته بزرگ

توضیحات کلی، نحوه معاینه، طرز جااندازی با بیهوشی و چگونگی گرفتن عکس پس از جااندازی

دیدگاهتان را بنویسید