نتیجه 6 ساله تعویض مفصل شانه پس از شکستگی شدید
31 مرداد 1400
اصلاحیه و توضيحات تکمیلی درباره رادیولوژی شانه
31 مرداد 1400

نتیجه 10 ساله تعویض مفصل شانه برای شکستگی خرد شده سر بازو

نتیجه 10 ساله تعویض مفصل شانه برای شکستگی خرد شده سر بازو

دیدگاهتان را بنویسید