درخواست یک ارتوپد از رادیولوژیست ها
1 شهریور 1400
کلاس رادیوگرافی شانه – قسمت اول
1 شهریور 1400

آیا MRI را بفرستیم که یک ارتوپد بیماری را تشخیص دهد؟

آیا MRI را بفرستیم که یک ارتوپد بیماری را تشخیص دهد؟

دیدگاهتان را بنویسید