نتیجه 10 ساله تعویض مفصل شانه برای شکستگی خرد شده سر بازو
1 شهریور 1400
چرا نباید با لباس عکس (رادیوگرافی) گرفت؟
1 شهریور 1400

اصلاحیه و توضيحات تکمیلی درباره رادیولوژی شانه

اصلاحیه و توضيحات تکمیلی درباره رادیولوژی شانه که در دو ویدئوی قبلی بود.

دیدگاهتان را بنویسید