اگر بیمار بگوید از جایی از بدنم MRI بگیرید پزشک یا تکنیسین MRI باید چه کار کند؟

کلاس رادیوگرافی شانه – قسمت سوم
1 شهریور 1400

اگر بیمار بگوید از جایی از بدنم MRI بگیرید پزشک یا تکنیسین MRI باید چه کار کند؟

نحوه گرفتن mri اگر بیمار بگوید از جایی از بدنم MRI بگیرید پزشک یا تکنیسین MRI باید چه کار کند؟

دیدگاهتان را بنویسید