کلاس رادیوگرافی شانه – قسمت دوم آرتروز، آرتریت روماتوئید
1 شهریور 1400
اگر بیمار بگوید از جایی از بدنم MRI بگیرید پزشک یا تکنیسین MRI باید چه کار کند؟
1 شهریور 1400

کلاس رادیوگرافی شانه – قسمت سوم

کلاس رادیوگرافی شانه  – قسمت سوم – ناپایداری ها (دررفتگی های حاد و مکرر قدامی، خلفی و ساب لاکساسیون تحتانی سر هومروس) و موارد متفرقه

دیدگاهتان را بنویسید