سپتامبر 23, 2017

علل شایع دردهای شانه و کتف

دردهای ناحیه شانه و کتف بسیار شایع بوده و دومین یا سومین شکایت بیماران در بین شکایت‏های اسکلتی-استخوانی را تشکیل می‏دهند. این دردها علل بسیار متفاوتی […]
سپتامبر 6, 2020

پارگی‏ های تاندون روتاتور کاف شانه – از گیر افتادگی تاندون تا پارگی وسیع و تخریب شانه

پارگی‏های تاندون روتاتور کاف شانه برای دیدن فیلم های مربوط به این قسمت اینجا کلیک کنید. در این قسمت، این بیماری بطور مبسوط شرح  داده شده […]
سپتامبر 6, 2020

شانه منجمد (یخ زده) چیست و چگونه درمان می‏شود؟

شانه منجمد (یخ زده) چیست و چگونه درمان می‏شود؟ برای دیدن فیلم های مربوط به این قسمت اینجا کلیک کنید. در این قسمت، این بیماری بطور […]
سپتامبر 6, 2020

رسوب کلسیم در تاندون شانه چیست و چگونه درمان می شود؟

    رسوب کلسیم در تاندون شانه چیست و چگونه درمان می شود؟ برای دیدن فیلم های مربوط به این قسمت اینجا کلیک کنید.   رسوب کلسیم […]
سپتامبر 6, 2020

دررفتگی مکرر (راجعه) شانه و پارگی لبروم چیست و چرا باید آن را درمان کرد؟

دررفتگی مکرر (راجعه) شانه و پارگی لبروم چیست و چرا باید آن را درمان کرد؟ برای دیدن فیلم های مربوط به این قسمت اینجا کلیک کنید. […]
سپتامبر 6, 2020

درد پشت و بالای کتف ناشی از سندرم درد میوفاسیال

   درد پشت و بالای کتف ناشی از سندرم درد میوفاسیال برای دیدن فیلم های مربوط به این قسمت اینجا کلیک کنید. در این قسمت، این […]
سپتامبر 6, 2020

چه درمان‏های غیرجراحی برای بیماری‏های شانه و آرنج وجود دارد؟

  چه درمان‏های غیرجراحی برای بیماری‏های شانه و آرنج وجود دارد؟ بسیاری از بیماری‏های شانه و آرنج را می توان بدون جراحی درمان کرد. این که […]
سپتامبر 11, 2020

فیلم های جراحی و ویدیوهای توضیحی در مورد شانه منجمد (یخ زده – فریز شده)

  برای مطالعه در مورد این بیماری اینجا کلیک کنید.   نتیجه دو هفته‌ای جراحی آرتروسکوپیک شانه‌ منجمد (یخ زده) و نیمه پارگی تاندون روتاتور کاف […]
سپتامبر 11, 2020

فیلم های جراحی و ویدیوهای توضیحی در مورد پارگی تاندون روتاتور کاف (روتیتورکاف) شانه

 برای مطالعه در مورد پارگی تاندون روتاتور کاف (روتیتورکاف) شانه اینجا کلیک کنید.     تا یک سال پس از ترمیم کاف نباید ام آر آی کرد، […]